PROJEKTŲ KOREGAVIMAS

Dažniausiai projektus tenka koreguoti dėl faktinių duomenų neatitikimo projektiniams sprendiniams, nustačius, kad nukrypimai nuo statinio projekto yra esminiai būtina atlikti Projekto koregavimą.

Prie neesminių faktinių nukrypimų nuo statinio projekte nurodytų statinio bendrųjų rodiklių priskiriami:

·         inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų matmenų – iki 5 proc.;

·         pastatų ir inžinerinių statinių aukščio – iki 0,2 m; kitų matmenų – iki 0,2 m, išskyrus atvejus, kai šie nukrypimai sumažina norminius atstumus iki sklypų ribų, kai nėra gretimų sklypų savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų;

·         pastatų ir inžinerinių statinių vietos žemės sklype (teritorijoje) – iki 0,3 m, išskyrus atvejus, kai šie nukrypimai sumažina norminius atstumus iki sklypų ribų, kai nėra gretimų sklypų savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų.

Prisijungimas

Search