KADASTRINIAI MATAVIMAI

Nekilnojamųjų daiktų kadastriniai matavimai (inventorizacija):

·         pastatų, butų, patalpų kadastriniai matavimai ;
·         inžinerinių statinių ir tinklų kadastriniai matavimai ;
·         žemės sklypų kadastriniai matavimai.

Kitos paslaugos:
·         nekilnojamųjų daiktų dalių paskaičiavimo projekto parengimas;
·         pastato kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas;
·         projektuojamų statinių ir įrenginių vietų pažymėjimas ir jų padėties schemų sudarymas;
·         inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas;
·         topografinių nuotraukų sudarymas;
·         žemės sklypo naudojimosi tarp bendraturčių  tvarkos projekto parengimas.

Statinių (pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių) kadastriniai matavimai (inventorizacija) atliekami:
·         statinius pastačius;
·         statinius rekonstravus;
·         kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius;
·         statinių savininko ar naudotojo pageidavimu.

 

Prisijungimas

Search